Busca en Ourense

Búsqueda personalizada

Iglesia románica de Codosedo

La iglesia Románica de Codesedo en el concello de Sarreaus es uno de las mas majestuosas de la provincia.

Iglesia Románica de  Codesedo
Edificio de planta rectangular, coa ábsida destacada en planta, muros de perpiaño e cuberta a tres augas con tella curva. Os muros laterais están artellados por contrafortes e arquiños cegos; no Norte adósase unha capela. Na fachada principal, porta con tres arquivoltas e tímpano liso sobre mochetas e torre cadrada, con dous vans na parte superior en cada unha das súas caras. Foi engadida no século XVI. Portada Sur con arquivoltas e decoración de axedrezado nas impostas, e columnas con capiteis con decoración estilizada vexetal. Decoración na cornixa de bolas e de temas profanos nos canzorros. Algúns sillares teñen marcas de canteiro.
 
Nos libros parroquiais, en visita de 1640, consta o mandato de facer a cubrición do chapitel con madeira e tella (Libro de Visitas e contas, visita do 15 de maio de 1640, folio 30). Tamén consta, a existencia dun cabildo de pedra:"de sillería labrada y una cruz e piedra"   (Libro de Visitas e contas, 45-6-9, visita de 1 de marzo  de 1637, folio 19).
 
A cabeceira, cadrada e rematada en pináculos, foi engadida en 1707. Non aparece mención explícita no Libro de fábrica da parroquia, destas obras. Dende 1697 a 1709 recóllense os gastos da parroquia en: pintura da igrexa, para a campá, torre e para ornatos (Libro de contas de fábrica, visita do 24 de maio de 1711).
 
O Retablo Maior é barroco, con imaxes como a Asunción, San Pedro, San Andrés ou Santiago Peregrino. De gran calidade é unha talla da Inmaculada e un Santo Cristo do século XIV. Do mesmo século son a pía bautismal e un cáliz. A cruz procesional é barroca